مرحوم بهنام جمالی خادم هیئت امام حسین

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
گرافیک اسلامی طراح جوان
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
شادی روحش صلوات و فاتحه
سید مرتضی غروی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
با سلام جهت شادی روح اقا بهنام که خادم الحسین که در هیت ثارلله شمیران فعال بود صلوات
amin
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
khoda rahmatesh kone
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
آقا بهنام از خادمای مخلص امام حسین بود
روحش شاد