هیئت عاشقان ولایت

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مقداد زارعی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
قربون خون صورتت یا حسین وقربون خون صورت همه بچه های هییت و...
حسین
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
حاجی دوست دارم شدید شب بود کسی ندید
امیرحسین
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
به مولا که عاشقتم حاج رضا
شهریار خانی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
دارم میسوزم از این که نمیتونم بیام هیئت دلم میخواد یه بارم شده ببینم که اونجام من تو خونه با نوحه های شما سینه میزنم خودمو اونجا فرض میکنم هیچکس مثل شما نمیتونه منو تحت تاثیر قرار بده عاشقتیم تا ابد
مهدی حسن بور
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
حاج عبد الرضا خیلی دوست دارم
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
عاشقیم تا ابد.