واقعه کربلا

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
سلام بر حسین شهید
سید محمد هاشمی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
سلام بر حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین
محمد میرشاهی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
در کلاس عاشقی عباس غوغا میکند
نیما
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
آب بی آبرو شد از روی عباس
محمد علی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
جانو تنم فدای علمدار

فقط 350 متر تا اب فاصله داشتن بعد بعد علی اصغر از تشنگی داشت حلاک میشد.
علی گشتی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
نمی تونم چیزی بگم
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
کربلا مرقد جانان من است
mohammad
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
:(