علی اکبر علی اصغر علی اوسط

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
یاس کبود
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
ای تجلیه صفات همه برترها/چقدر سخت بود رفتن پیغمبرها
آیه ات بخش شده ,آینه ات پخش شده / علی اکبر من شد علی اکبرها
السلام علیک یابن حسین بن علی یا علی اکبر