حاجی درمراسم تشیع پیکرمسول هیات حسین جان

ارسال کننده: هیات انصارالمهدی محبان علی ابن موسی الرضاتهرانسر

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
تشکر از زحمت شما ولی بنر فاطمیه هیئت مهم تره تا عکس حاجی تو مراسم تشییع جنازه...خدا قوت