آرزوی رهبرم

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
عالیه من که خیلی حال و هوام عوض شد.
با چه حسرتی و حالتی به گنبدش می نگری ای امام من/فرمان بدهی راه را برای قدومت باز میکنیم.
واقعا خیلی خیلی طراحی جالبی است.من که تهت تاثیر قرار گرفتم.
420
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
خیلی صفا کردم آقا
مرتضی براری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
خیلی عالیه خدا خیرتون بده
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
ماسرمون بره سر. شاه شهیدان بمونه
ما جونیمون بره نام. پیر جماران بمونه
جونیمون بره پیر خراسان بمونه.....
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
چقدر ایده و طرح زیبایى
بی قرار آقا
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
من مستاجر نیستم / خانه ام بیت رهبری است
امام خامنه ای ، امام حسین زمان ماست
لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است
ه
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
به به