شهید علی خلیلی

ارسال کننده: عرفان بنکدار

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
خواهر علی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
من فقط میگم ما نمیتونیم جای شهید علی باشیم
فاطمه
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
علی همیشه باحق بود وهمیشه حقاعلی بود
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
حاجی شفاعت مارا هم بکن پیش حضرت زهرا
حامد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
شهید ما شرمنده ایم فقط ادعا داریم
قندشکنان
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
سلام
شنیدم که به خاطر 20 یا 30 میلیون دکتر عملش نکرده.
به این میگن یه کشور اسلامی.
سعید صادقی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
حتما این مجلسو در سایت قرار بدید ...
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
علی آقا من شرمندم
کم گذاشتم...........