یا فاطمه زهرا

ارسال کننده: مهیار نداف

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
علی شاکر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
واقعاً اینکه دست بی بی رو نشون داده درسته؟ از سایت هیات الرضا این عمل نکوهیده انتظار نمی رقت
علی.گ
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این چه عکسیه حرمت نگه دارید چرا دستها معلومه حضرت فاطمه آنقدر محجبه بودندکه همیشه بین زنان بنی هاشم حرکت میکردند و چادرشان به زمین کشیده میشد تا نامحرم او را نبیند حالا شما بچه شیعه....
علی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این عکس در نگاه اول زننده می باشد زیرا بیننده فکر میکند که ناخنها لاکی می باشد