نعلین پاره امام... درkhmenei.ir هم هست

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
ایشالا که یه عده باید ببینن ببین
یا علی
مداحی سلام فاطمیمه سلام ماه ماتم رو حتماً دان کنید من که خیلی خوشم میاد
http://delsukhtehgan.ir/?p=6754
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
مسئولین نگاه کنن شاید به غیرتشون بر بخوره.
عباس
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
اللهم احفظ سیدناالقائد...
صادق
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
جونم به این صفا و سادگیش....
خاک پاشم به مولا.............
پالیز
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
خاک پاتیم سید علی
رضا
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
روح و جانم فدایش
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
جانم جانم هزاران مرتبه فدای رهبر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
وصله نعلین اولاد علی هم قیمت زر شکند....
محمد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
ما اینیم دیگه...