محفلمان رو عشق است

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
سلام گذاشتم پشت صفحه رایانه عجب چیزی شده یه بار امتحان کنید وقتی روشن میکنی ویندوز بالا میاد هو میکشی خیلی قشنگ شده
بهشتی باشید