دقیق بخوانید!!!

ارسال کننده: حاج محسن آقاجانی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
کلب الحیدر(ع)
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
مولا امیر المومنین علی ولی الله نداشته باشه به درد لایه جرز می خوره .
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
پس علی ولی الله چی شد؟
من قبول ندارم
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
+
عبدالحسین
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
ایول