امام خامنه ای(حفظه الله) بهمراه پدر گرانقدرشان

ارسال کننده: حاج محسن آقاجانی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: