تا نفس به سینه دارم سینه زنت هستم

ارسال کننده: خادم الشهداء

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
سینه زنم،تا ابد من سینه زنم،بیاارباب بی کفنم
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
آقا کی این بنده خدا رو میشناسه که تو هیئت حاج حسین سیب سرخی میاد؟