امر به معروف

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
هادی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
اگر از جامعه ای، 2چیز گرفته شود محکوم به نابودیست: 1-امر به معروف و نهی از منکر و 2-زکات.
و چه آشکارا هر 2 در جامعه ی ما جایش خالیست...