شهید محمد جهان آرا

ارسال کننده: مهیار نداف

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مداح اهل بیت علی کاظمی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این حرف اشتباه و دور از عقلانیته.....
زمانی که خرمشهر آزاد شد ، شهید جهان آرا اصلا نبود... حدود دو ماه قبل از آزادی خرمشهر ایشان به شهادت رسیدند.....