حاج رضا هلالی در قائم شهر

ارسال کننده: علی اسماعیلی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مجنون
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
من اونشب حاجی رو واسه اولین بار از نزدیک دیدمو با دیدنش به عرش رفتم. به خدا حاج رضا تو دنیا تکه. خدا انشاالله حفظش کنه. واقعا با اومدنش خیر و برکت به قایم شهر اورد.
فقط حاج رضا
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
عاشق اون کلمه بزرگ ( هلالی ) هستم

فقط حاج رضا