پیاده روی اربعین92کربلا...

ارسال کننده: بیت الزهراء(س) هیئت البکاء نیشابور

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
لطفا این آقاروجوابشوبدین
که هرکس بابزرگا عکس انداخت
منظورش شهرت نیس داداش

التماس دعا
هیئتی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
خداوکیلی این برادرمون علاقه شدیدی به دیده شدن در کنار بزرگان داره شما هم هی تشویقش میکنید باریکلا به شما و باریکلا به ای داداشمون.... ایول..... ایول.....