مدافعون

ارسال کننده: مدافعون مدافعان حرم

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
علی فخری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
هر جا عکس حرم میبینم سراسیمه میرسم ببینم سراسیمه گریه ام میگیره
کاش یه روز منم بیام کاش