هیئت مکتب الزهرا اهواز شب 8 محرم

ارسال کننده: رضا اخترشناس

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سید مهدی موسوی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
واقعا در این چند شب با نوای گرم برادر مصطفی مروانی به فیض اکمل رسیدیم دمتون گرم....
سید مهدی موسوی. هیئت غریب مدینه اهواز--کوی رمضان
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
هیئت مکتب الزهرابه مددباری تعالی به درجه اعلا رسیده وماهمجوره آن راحمایت می کنیم.

محسن حیدری،هیئت غریب مدینه اهواز-کوی رمضان